UL WIELKOPOLSKI NA PEŁNĄ RAMKĘ 26CM 10-RAMKOWY

Elementy ula:

  • dennica osiatkowana – 60 zł,

  • dennica z poławiaczem – 85 zł,

  • korpus 1/1 – 65 zł,

  • korpus ½ – 40 zł,

  • daszek-powałko-podkarmiaczka – 85 zł,

UL WIELKOPOLSKI NA RAMKĘ 18CM 10-RAMKOWY

Elementy ula:

  • dennica osiatkowana – 60 zł,

  • dennica z poławiaczem – 85 zł,

  • korpus – 50 zł,

  • daszek-powałko-podkarmiaczka – 85 zł,

KONFIGURACJA ULI DOWOLNA