UL WIELKOPOLSKI NA PEŁNĄ RAMKĘ 26CM 10-RAMKOWY

Elementy ula:

  • dennica osiatkowana – 65 zł,

  • dennica z poławiaczem – 90 zł,

  • korpus 1/1 – 70 zł,

  • korpus ½ – 45 zł,

  • daszek-powałko-podkarmiaczka – 90 zł,

UL WIELKOPOLSKI NA RAMKĘ 18CM 10-RAMKOWY

Elementy ula:

  • dennica osiatkowana – 65 zł,

  • dennica z poławiaczem – 90 zł,

  • korpus – 55 zł,

  • daszek-powałko-podkarmiaczka – 90 zł,

KONFIGURACJA ULI DOWOLNA