UL WIELKOPOLSKI NA PEŁNĄ RAMKĘ 26CM 10-RAMKOWY

Elementy ula:

  • dennica osiatkowana – 70 zł,

  • dennica z poławiaczem – 95 zł,

  • korpus 1/1 – 75 zł,

  • korpus ½ – 50 zł,

  • daszek-powałko-podkarmiaczka – 95 zł,

UL WIELKOPOLSKI NA RAMKĘ 18CM 10-RAMKOWY

Elementy ula:

  • dennica osiatkowana – 70 zł,

  • dennica z poławiaczem – 95 zł,

  • korpus – 60 zł,

  • daszek-powałko-podkarmiaczka – 95 zł,

KONFIGURACJA ULI DOWOLNA