Skład rodziny pszczelej

Rodzina pszczela tworzy jeden „organizm”.
W skład rodziny pszczelej wchodzą następujące rodzaje osobników:

1. Pszczoły robotnice (osobniki żeńskie)
W rodzinie pszczelej występuje podział pszczół robotnic w zależności od ich wieku.
Przez:
1-3 dni po wygryzieniu zajmuje się czyszczeniem i polerowaniem komórek w plastrze przygotowując je pod następne pokolenia pszczół.
od 3-6 dnia zajmują się karmieniem larw starszych,
od 7-14 dnia zajmują się karmieniem larw młodszych,
od 8-14 dnia zajmują się odbieraniem pyłku i nektaru od pszczół zbieraczek,
od 15-18 dnia zajmują się budową plastrów,
od 19-21 dnia zajmują się obroną gniazda – strażniczki,
od 21 do końca swojego życia pracują jako zbieraczki.

2. Trutnie (osobniki męskie)
Jedyną rolę jaką pełnią to unasiennienie matki.

3. Matka pszczela – królowa
Matka pszczela jest podstawą funkcjonowania rodziny pszczelej. Składa jaja z których rozwijają się pszczoły robotnice i trutnie. Żyje najdłużej w rodzinie około 4 lat. Zdrowa, młoda matka działa pobudzająco i motywująco na pszczoły. W obecności matki pszczoły są pracowite, zbierają nektar i pyłek, chętnie budują plastry.